講中國歷史,看歷史知識,盡在講歷史網

广西11选5开奖走势图:恃寵而驕!揭秘古代皇帝的三大“非常奶媽”

來源:講歷史2018-08-05 18:06:28責編:桂婷人氣:
字號:小號|大號
【內容導讀】在中國的歷史上,歷代皇帝第一個接觸的女性就是奶媽。奶媽大家都知道是做什么的,就是喂養剛出生皇帝的,讓其得到最專業的照顧。在歷史中存在著三位非常厲害的奶媽,她們仗…

广西11选5app www.siyct.com

zàizhōngguódeshǐshàng,dàihuángjiēchùdexìngjiùshìnǎi。 nǎijiādōuzhīdàoshìzuòshímede,jiùshìwèiyǎnggāngchūshēnghuángde,ràngdàozuìzhuāndezhào。 zàishǐzhōngcúnzàizhesānwèifēichánghàidenǎi,menzhàngzhehuángshìchīdenǎishuǐzhǎngdejiùshìchǒngérjiāo,zuòchūleshǎohōngdòngshǐdeshì。 

<rb>恃</rb><rt>shì</rt><rb>寵</rb><rt>chǒng</rt><rb>而</rb><rt>ér</rt><rb>驕</rb><rt>jiāo</rt>!<rb>揭</rb><rt>jiē</rt><rb>秘</rb><rt>mì</rt><rb>古</rb><rt>gǔ</rt><rb>代</rb><rt>dài</rt><rb>皇</rb><rt>huáng</rt><rb>帝</rb><rt>dì</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>三</rb><rt>sān</rt><rb>大</rb><rt>dà</rt>&ldquo</ruby><ruby><rb>非</rb><rt>fēi</rt><rb>常</rb><rt>cháng</rt><rb>奶</rb><rt>nǎi</rt><rb>媽</rb><rt>mā</rt>&rdquo</ruby><ruby>

、 shìchǒngérjiāodenǎi

 shǐ zǎi,西hànliúchèdenǎi,niángbànlǎo,fēngyùnyóucún,jīngchánghuòhàn,shēnliúchèdehuānxīn,fēngwéi  ,sānchàfèngshí,shènzhìnǎiǒuránhuángliáotiānshuō: mǒuyǒuhǎotián。  huángshuō: xiǎngyàoma? kànkàn,huángdōuzhèyàngle,gōngqīngchénmengèngshì jiējìngzhòng。  

zhèběnláiyīnggāishìjiànbiǎotiānxià,zhìréndehǎoshì。 shì,piānpiānzhèwèinǎidesūnzhēng,dàochùzhǐgāoyáng,ròuxiāng, héngbàozhǎngānzhōng ,guāngtiānhuàzhīxià,duórénchē,qiǎngrén,nòngbǎixìngwèizhī,bǎiguānshìzhīshǔ。 zhōngyǒutiānbèizhuā。 

dōngfāngshuò

shēnzhīzhèwèinǎihàndeguān,jiùgàoshuō: dānghuángxuān,xiàlìngbànshí,yàoshuōhuà,zhīyàozàilínzǒushízàisānhuítóukànkànhuángjiùhǎo,zhèyànghuònéngjiù。  nǎizhàozhedōngfāngshuòdehuàzuò,zhànzàishēnbiāndedōngfāngshuòkāikǒule: háikànshíme?xiànzàihuángháiyàochīdenǎima? hàntīnghòu,xiǎngnǎideēnqíng,便biànxiàlìngshèmiǎnlejiārénsuǒyǒuzhīzuì。 

èr、 huòluàncháozhèngdenǎi

míngcháonián,zōngshēngjīngshì,shòutuōdexuǎnshìgōng,zhèngyàoyǒunǎizàiqiánqīnggōngzhàoliào,fēngzūnhào,chóuxiè fèngshèng zhīláo,shìrénzhīchángqíng。 yīn,shì huángshàngzhī 。 guāngzōnghuánghòuguōshì、 zōngshēngwángcáirén,háiyǒuzōngshēngliúshū,hòudōufēngwéitàihòu,sānzhěshìzōngdeshìde sān 
zàishìdeyǒu西、 dōng,háiyǒuzhàoxuǎnshì,shì sān wàigèngyǒu jiùguìrén ,dāngránsuàn  ,jiāláigòngshì  ,còushàngnǎishì,gòngshì  。 

<rb>恃</rb><rt>shì</rt><rb>寵</rb><rt>chǒng</rt><rb>而</rb><rt>ér</rt><rb>驕</rb><rt>jiāo</rt>!<rb>揭</rb><rt>jiē</rt><rb>秘</rb><rt>mì</rt><rb>古</rb><rt>gǔ</rt><rb>代</rb><rt>dài</rt><rb>皇</rb><rt>huáng</rt><rb>帝</rb><rt>dì</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>三</rb><rt>sān</rt><rb>大</rb><rt>dà</rt>&ldquo</ruby><ruby><rb>非</rb><rt>fēi</rt><rb>常</rb><rt>cháng</rt><rb>奶</rb><rt>nǎi</rt><rb>媽</rb><rt>mā</rt>&rdquo</ruby><ruby>

ànmíngdàigōngzhōngguàn,gōngnèi、 、 nǎiděngyīnggāizhùzài西èrsuǒ,dànshìquèbèiyǔnzhùzàixiánāngōng,měitiānzǎochéndōudàoqiánqīnggōngzhàohuángyǐnshí,háidemíngjìn jiāshàn ,jiàozuò lǎotàijiāshàn 。 yuánlái,zōngduìgōngzhōngshànfángdezhēnglóngpēngfèngqiáoshàngyǎn,huānshìzuòdefàncài,yóuhuānshìzhì、 yàncài、 shāchìděngshízhǒnghǎixiānfàngzàihuìzhǔ。 

shídejìnxiǎngrónghuáguì,yīngyǒujìnyǒu,wéisuǒwéi。 shìzàigōngzhōng,měijiēnóngzhuāngyàn,láiwǎngchéngxiǎojiào,仿fǎngpínfēibān。 měichūgōnghuízhái,suíhángwèishùbǎirén,gōngzhōngnèishìyàoguìkòuyíngsòng。 chūgōnghòu,huànchéngtáijiào,jiēshàngháiyàojièyánjìnháng。 huígōngshí,gèngyǎnrángàomìngrén,qiányǒumíngtàijiān,zhǎnglehóngshādēngyǐndǎo,yuǎnyuǎnwàng,jiàyàng。 

míngzōngchǒngxìnshì,gōngzhōngxiǎoshì,nǎoéryóushìzhǎngguǎn。 huídàojiāzhōng,lìngjiāchēngwéi jiǔqiānsuìlǎotàitài ,měisānxiàngqǐngānwènhǎo,kǒuchēng lǎotàitàiqiānsuì、 qiānsuì、 qiānqiānsuì!   dezàishìdedōu,zhēnshìgènwèiyǒuzhīshì。 

sān、 lóngchuángdenǎi

chángyándào,méiyǒuyuándeài,méiyǒuyuándehèn。 nǎijǐnnéngdāngshàngguìfēi,érqiělóngchuáng,chǒngguànhòugōng,shìméiyǒuyuányīnde。 zhèchǒngguànhòugōngdenǎimíngjiàowànzhēnér。 

wànzhēnérsuìzhènián,yóujiājìngpínkùn,bèisòngcānjiālegōngzhīxuǎn。 cóngjìnleshēnyōudejìnchéng。 yóucōngmínglíng,rénhuān,yòushàncháyánguān,jiǔjiùchénglehuángtàihòuzuìàidexiǎogōng。 yīngzōngzhèngtǒngshínián,míngwángcháoxiànlechǎngkōngqiándewēi,yīngzōnghuángbèijun1gěikòuwéirénzhì,yīngzōngjǐnliǎngsuìdeérzhūjiànshēnwéihuángtài。 sūntàihòujuédìngràngwànzhēnérzhàohuáng。 

<rb>恃</rb><rt>shì</rt><rb>寵</rb><rt>chǒng</rt><rb>而</rb><rt>ér</rt><rb>驕</rb><rt>jiāo</rt>!<rb>揭</rb><rt>jiē</rt><rb>秘</rb><rt>mì</rt><rb>古</rb><rt>gǔ</rt><rb>代</rb><rt>dài</rt><rb>皇</rb><rt>huáng</rt><rb>帝</rb><rt>dì</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>三</rb><rt>sān</rt><rb>大</rb><rt>dà</rt>&ldquo</ruby><ruby><rb>非</rb><rt>fēi</rt><rb>常</rb><rt>cháng</rt><rb>奶</rb><rt>nǎi</rt><rb>媽</rb><rt>mā</rt>&rdquo</ruby><ruby>

wànzhēnérduìzhūjiànshēndebǎozhào,shuōshìjìnzhíjìnde,zuòwéiqíngdòuchūkāiquèyōngyǒuzhèngchánghūnyīndeshǎo,suǒyǒudewàngdōutuōzàilezhàokàndeháishēnshàng。 zhūjiànshēnzàijiànjiànzhǎng,wànzhēnérshēnglexìngguān,zhè使shǐjiǔjiǔnánwànghuái。 

tiānshùnniánzhèngyuèshí,míngyīngzōngzhūzhènshìqiánqīnggōng。 shíliùsuìdezhūjiànshēnchéngwéimínghuáng。 tiānshùnniányuèèrshí,jìnchénghánglelóngzhòngdehūndiǎn,shíliùsuìdeshìdàishànglefèngguàn,chéngwéixiànzōngderènhuánghòu。 dànshì,jǐnzuòleduōyuèhuánghòudeshì,jiùzhōnglewànzhēnérdexiànjǐngérbèifèidiào,退tuì西gōng。 éryīngzōngsuǒzhōngdewángshìtiānshùnniánshíyuèshíèrbèiwéixiànzōngdeèrrènhuánghòu。 

niánhòu,sānshísuìdewànzhēnérzhōngyuàncháng,wéishísuìdexiànzōngshēngxiàleér。 zhèháishìhuángzhǎng,zàihuánghòuméiyǒudeqíngxíngxià,jiùshìwèiláidemínghuáng。 xiànzōngxìngfèn,pài使shǐzhěbiànguónèizhūmíngshānchuān,wéihuáng。 suíyòuwéiwànzhēnérshàngzūnhào。 wànzhēnérbēiwēidegōng,bànlǎoniángzhīshēn,jìngduóchǒng,lóngchuángèrshíduōnián。 zhōngyuányóu,yánmíng。 

dōushuōgōngménshēnhǎi,dànshìpiānpiānyǒuxiēxìngyùnde,nǎishìdāngnǎizuìzhōngduóleshǔdewèi,xiǎngjìnrónghuáguì,zuìzhōnggāorénděng。 zhēnshìshuídōuyàorén。 shuízhīdàotiānfēihuángténglebào。 

歷史解密戰史風云野史秘聞風云人物文史百科

三國英雄:與亂世格格不入的悲劇英雄臧洪

《三國志-魏書》共三十卷,記錄漢末晉初這段時間內幾百人的事跡,每個人在篇幅上大受限制。除了曹操、曹丕、曹睿三個皇帝人外,...詳情>>